Ratownictwo Medyczne

Państwowe Ratownictwo Medyczne rozbudowuje swoje systemy od kilku lat. Oferta DGT dla pogotowia ratunkowego obejmuje dostawy systemów radiowych, telefonicznych, zintegrowanych systemów łączności o zasięgu od pojedynczej dyspozytorni po instalacje wojewódzkie. Z dostarczanymi przez DGT rozwiązaniami mogą pracować różne systemy łączności, także te, które znajdują się już w posiadaniu poszczególnych jednostek. Idealnym pomysłem jest scalenie starej infrastruktury radiowej z nową i połączenie obu w jednolity system łączności. Dodatkowo można rozważyć integrację z telefonią stacjonarną, komórkową i radiotelefonami wirtualnymi.